Superschopnost pro 21. století

Udržet si koncentraci a nepropadat panice může být ve zkouškovém náročné. Zvlášť pokud se ti sejde víc zkoušek najednou. Pomocí „mindfulness“ neboli „všímavosti“ máš šanci vše zvládnout a od zkoušek odejít jako vítěz. Prozradíme ti jak.

V České republice je mindfulness ještě v plenkách. V EY je ale několik kolegů, kteří disponují náročnou trenérskou kvalifikací a jsou ochotní se o vědění v této oblasti dělit. Během roku a půl jsme v EY vybudovali celosvětovou síť zpřístupňující mindfulness techniky našim zaměstnancům a osmitýdenním tréninkem prošlo více než 1000 lidí.

  • Mindfulness/všímavost je umění žít plně v přítomnosti. Všímavost znamená být teď a tady, v tomto těle, v tomto duševním stavu, s jasným a kontinuálním uvědomováním si právě prožívané skutečnosti, uvolněně, bez hodnocení, s klidem a laskavostí k sobě i k ostatním. Zdroj: mbsr.cz

V Praze nezůstáváme pozadu. Základní hodinový trénink postupně nabízíme všem zaměstnancům, a pro velkou poptávku jsme zavedli i pravidelná meditační sezení. Scházíme se jednou za čtrnáct dní v poledne v některé z našich zasedaček. Každé setkání je designované tak, že se mohou hned zapojit i úplní začátečníci. Začínáme teoretickým úvodem, obvykle si pustíme krátké video z youtube o tom, co mindfulness je a jak na to. Všichni jsme pak řádně naladěni a vrhneme se do samotného meditování. Na cca 20 minut si pustíme některou z řízených meditací od renomovaných učitelů. Nálada se po každém sezení zvedne o 150 %.

Meditační techniky všímavosti nám umožňují efektivně se vypořádat se stresem, úzkostmi i fyzickou bolestí, zvyšují pocit spokojenosti, emocionální inteligenci, schopnost koncentrace, zlepšují paměť, sociální vztahy. Navíc je vědecky dokázáno, že už po osmi týdnech tréninku tyto techniky měřitelně mění struktury mozku.

Chceš i ty zatočit se stresem? Podívej se na krátké úvodní video, kde se seznámíš se základy meditace, a vyzkoušej některou z mnoha dostupných aplikací. Hodně zdaru!

Aplikace

Headspace – jedna z nejpopulárnějších aplikací, zdarma je úvodní desetidenní kurz – skvělé na začátek

Stop, Breathe & Think – obsahuje základní studijní materiály, mnoho vedených meditací zdarma, timer, měření pokroku, badge

Insight timer – stovky vedených meditací zdarma, timer, detailní statistiky, badge

Pokud si nejsi úplně jistý v angličtině, prostuduj si třeba české stránky věnované mindfulness-based stress reduction: mbsr.cz

Sandra Jirásková

Recruitment manager

Máš zájem o newsletter plný inspirace?