Soumrak nudných patronů s razítkem

Jestli existuje profese, u které se očekávání laiků a realita potkají jen málokdy, je to auditor. Když se s ním dáš do řeči, bude mít na sobě pečlivě vyžehlenou košili, bude mluvit rozvážně a strukturovaně – a nepřestane ti vyvracet, že jeho práce zdaleka není taková, jak sis myslel. Jenže teď v auditu probíhá revoluce, jaká tedy bude auditorská profese v budoucnosti?

Auditoři neradi slyší, že jsou jen kontroloři se štemplem v ruce. A když je budeš chvilku poslouchat, musíš jim dát za pravdu. Výsledkem jejich práce sice zůstává podpis, kterým auditor vyjadřuje svůj nezávislý názor, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz a je bez úmyslných či neúmyslných chyb. Ale aby se pod něco takového byli schopni podepsat, nestačí jim jen projít pár excelovských tabulek.

Při své práci musí auditor rozumět charakteru podnikání klienta a musí mít přehled o celém odvětví daného byznysu. Jedině tak dokáže vyhodnotit rizika finančních výkazů a provést testy vybraných dat. To ale nestačí. Auditor musí být analytik i diplomat, který je schopný vést s klientem diskuzi o možných úskalích, jež by někdy v budoucnu mohla způsobit zásadní problém a ovlivnit zásadně činnost společnosti.

Rutina strojům, úsudek a rozmanitost lidem

Dobrá, ale kde jsou ty revoluční změny? Kdysi dávno to všechno dělal auditor s tužkou v ruce a v kanceláři obestavěné šanony, v poslední době se však situace mění. Revoluci způsobil především rozvoj datové analýzy a technologií.

Základní principy zůstaly stejné, ale auditoři jsou dnes schopní pracovat s mnohem větším množstvím dat (např. s celou populací účetních zápisů) a zabývat se jimi do detailů. V mnoha případech se již nemusí spoléhat na datové vzorky. Mnohem rychleji získávají přehled nebo-li big picture a identifikují možné problémy.

Související automatizace navíc usnadňuje práci tím, že rutinní úkony zvládají vykonávat roboti a auditoři tak mají mnohem víc času a energie na analýzu a další činnosti s přidanou hodnotou (nemluvě o tom, že mají k dispozici i sofistikované nástroje na analýzu dat).

Růst nováčků se ještě zrychlí

Co z toho všeho pro audit vyplývá? Ustupuje potřeba trávit čas repetitivní činností a klade se mnohem větší důraz na pochopení byznysu klienta a interpretaci dat. Začínající auditoři v EY mají i dnes velmi rychlý odborný růst – již po dvou letech mají příležitost vést tým a jsou připraveni diskutovat na profesionální úrovni důležité záležitosti třeba s finančním ředitelem klienta. Nicméně s těmito změnami budou mít ještě víc času na pilování odborných znalostí a soft skills.

Když se proměňuje celé odvětví, je to velká příležitost být u toho. A to je šance i pro tebe.

Renata Fuksová

Recruitment manager

Máš zájem o newsletter plný inspirace?

Aby byla tvoje cesta s EY pohodlná, pracujeme na kariérním webu s Cookies. Používáním webových stránek s tím souhlasíš. Přečti si víc o souborech Cookies.