Daně

Kolem daní našlapují lidé potichu a nesměle. Díky nám ale nemusí. Naši klienti totiž mají daně v naprostém pořádku a mohou se naplno věnovat svému byznysu.

Naše týmy

Co tě přivedlo do EY?

Martina Máleková

Senior managerka

Daně

Všimli si mojí bakalářky

K přihlášce do velké firmy už v průběhu studia mě inspirovala spolužačka z VŠE. Řekla jsem si, že jako ona taky zvládnu studium skloubit s prací ve Velké čtyřce. Poslala jsem přihlášku do soutěže o nejlepší diplomku. Byla to tehdy jen bakalářka, týkala se zdanění použití firemního automobilu pro osobní účely.

Do soutěže jsem se sice nekvalifikovala, ale lidi z Daní si mé práce všimli. Pozvali mě na pohovor. Pak jsem pracovala dva roky na půl úvazku. Hned po škole mě čekal posun na plný úvazek a pozici seniorky, kde jsem dostala příležitost pracovat půl roku v New Yorku. Teď působím už třetí rok na postu manažerky.

Chci vědet víc

Co tě přivedlo do EY?

Co tě u nás čeká

Martina Kneiflová

Partner

Daně

Našim klientům pomáháme vyznat se v komplexním daňovém světě – řešíme například jejich každodenní provozní otázky týkající se zdanění zaměstnanců, daně z příjmů právnických osob, DPH a vedení účetnictví nebo daňové dopady plánovaných domácích i mezinárodních transakcí.

Kombinujeme znalosti a zkušenosti našich odborníků na různé daňové oblasti tak, aby od nás klient dostal nejen správnou, ale také praktickou radu. Velmi často pro klienty pracujeme na projektech týkajících se mezinárodního zdanění společně s kolegy v zahraničí.

Co tě u nás čeká

Vyšleme tě do světa na zkušenou

Jakub Majer

Senior manager

Daně

Moje vyslání do New Yorku, hlavního města businessu

Vyjel jsem na půl roku do New Yorku a byla to pro mě bez nadsázky nenahraditelná životní zkušenost. Takovou pracovní výzvu bych doporučil každému.

V New Yorku jsem působil na hodně specifické pozici, která je v naší firmě jedinečná. Dělal jsem totiž poradenství pro americké klienty, kteří mají nebo plánují investice v Česku či jiných zemích střední a východní Evropy, na Blízkém východě nebo severní Africe.

I když jsem vyjel ještě jako senior, v New Yorku jsem fungoval o pozici výš, komunikoval jsem totiž místo s managerem napřímo s partnerem. Běžně mi také volali manageři či partneři z jiných měst USA a Kanady s žádostí o českou daňovou radu pro jejich klienta. Naučilo mě to se vždy na daný projekt dívat z širšího pohledu a hlavně brát zodpovědnost za rady finálně komunikované klientům.

Po příjezdu je pro zaměstnance všechno připravené, máte zajištěné pěkné ubytování na Manhattanu, telefon, pojištění. Nemusíte se bát zdlouhavého zařizování – já si jenom obstaral víza, ale v HR oddělení mi maximálně pomohli. Pro mě jako velkého sportovního fanouška bylo největším nepracovním zážitkem, když jsem večer z kanceláře jen přešel ulici a zašel na NHL do Madison Square Garden.

Celkově jsem si každý den užíval, jak funguje život v hlavním městě businessu. Moje cesta mě hodně posunula, potkal jsem nové lidi z různých zemí, s nimiž jsem stále pracovně a některými i osobně pravidelně v kontaktu. Z téhle pracovní zkušenosti v New Yorku čerpám a rád na ni vzpomínám dodnes.