EY Badges

EY Badges jsou digitální odznaky, které kolegové mohou získat v několika oblastech. Představují skvělou příležitost, jak se neustále zlepšovat a mít nejnovější informace z oboru. EY Bagdes jsou udělovány na základě splnění požadovaných virtuálních školení, vypracování samostatných esejí nebo demonstrování dovedností v praxi, a to vždy podle zvolené obtížnosti na úrovních Bronze, Silver, Gold a Platinum.

EY Badges nabízíme v oblastech:

Business
Díky Business badges se kolegové dozví, jak fungují podniky a rozvíjejí dovednosti potřebné k transformaci pracovního světa. Zaměřují se na Finance, Marketing, Supply Chain and Operations Management, ale také na strategie a sektorové oblasti byznysu.
Technology
Blockchain, Cloud, Cybersecurity, IBM, IT Infrastructure, Quantum Computing nebo Intelligent Automation. To jsou jen některé z našich technologických badges, které se zaměřují a na budoucnost, inovativní řešení a strategickou perspektivu.
Leadership
Leadership badges rozvíjejí transformativní způsob myšlení, který kolegy učí vést, inspirovat a budovat efektivní týmy. Najdeš v nich témata jako je Client Centricity, Better Me, Better Us, Innovation nebo Sustainability.