Profesní certifikace

Abychom mohli poskytovat ty nejlepší služby na trhu, nabízíme našim kolegům celou řadu tuzemských i mezinárodních odborných certifikací. Vždy záleží na konkrétní specializaci – začínající Datový analytik bude potřebovat něco jiného než nováček v Daních. Obvykle se jedná o náročné a drahé zkoušky. My je nejen zaplatíme, ale poskytneme i potřebné placené studijní volno.

V EY můžeš získat:

ACCA
Certifikace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z nejprestižnějších celosvětově uznávaných kvalifikací v oblasti finančního řízení, managementu a účetnictví. K tomu, aby se kandidát stal členem ACCA, je nezbytné složit 14 písemných zkoušek z celkového počtu 16 předmětů, doložit minimálně 3 roky relevantní praxe v oboru a zároveň splnit etické a profesní hodnoty pomocí etických případových studií. U nás v EY je potřeba splnit tři zkoušky během zkušební doby. Studium zbývajících předmětů pro získání certifikace není povinné, ale podporujeme ho poskytnutím potřebných materiálů a studijního volna.
CFA
Kvalifikaci CFA (Chartered Financial Analyst) uděluje americké sdružení CFA Institute. Je to nejprestižnější a nejvýše hodnocená mezinárodní kvalifikace v oblasti investičního poradenství. CFA Institute má v současnosti více než 130 000 členů ve 150 zemích světa. Pro získání kvalifikace CFA je třeba složit zkoušky na třech úrovních pokrývajících oblasti jako je ekonomie, podnikové finance, etika, účetní výkaznictví a cenné papíry. Kvalifikace CFA je známkou vysoké odbornosti, má celosvětovou prestiž a vysoký respekt u zaměstnavatelů a investorů. My kolegům hradíme materiály ke studiu, registrační a členské poplatky a poskytujeme studijní volno.
Certifikace účetní profese v ČR
Odborná kvalifikace účetního je důležitá pro kvalitní výkon jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Podmínkou pro vydání certifikátu je splnění teoretických znalostí a předepsaných zkoušek, naplnění požadovaných praktických dovedností a přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních. Certifikace má dva stupně – certifikovaný účetní (6 zkoušek) a účetní expert (4 zkoušky). První zkoušku u nás kolegové v týmu ACR plní do roku od nástupu. Dokončení certifikace je dobrovolné a poskytujeme za něj odměnu 30 000 Kč (první stupeň) a 50 000 Kč (druhý stupeň).
PRINCE
PRINCE2 je deklarována jako metodika projektového řízení. Jedná se o jeden z globálních certifikačních standardů projektového managementu. V České republice patří spolu s PMI a IPMA k trojici nejvíce rozšířených certifikačních standardů v této oblasti. Zvyšuje efektivitu, rozšiřuje znalosti, poskytuje praktické návody a dovednosti potřebné pro úspěšnou realizaci projektů. Pomáhá nejenom s řízením projektů, ale i projektových manažerů a týmů, a proto je pro naše kolegy v Consultingu velmi užitečná.
Zkouška daňového poradce
Daňovým poradcem se může stát jakýkoliv absolvent vysokoškolského studia, který splňuje podmínky zákona o daňovém poradenství a který složí náročnou kvalifikační zkoušku. Samozřejmostí je hluboká znalost českých daňových předpisů. U kvalifikační zkoušky uspějí pouze dobře připravení uchazeči schopní aplikovat teoretické otázky z oblasti daňového práva a řešit praktické úlohy, se kterými se na ně budou obracet klienti. Zkoušku mohou kolegové absolvovat kdykoliv a pokud ji úspěšně složí, získají od nás navíc odměnu 200 000 Kč.
Zjisti víc
Project Management Professional
Certifikace PMI představuje elitní skupinu projektových manažerů. Dokládá zkušenosti s vedením projektů a odborné znalosti v jakémkoli způsobu práce. Projektový management je oblast, jejíž znalost přijde vhod řadě kolegů napříč EY.