Soft-skills

Kurzy jako třeba umění prezentace, delegování nebo business writing jsou oblíbené všemi bez rozdílu. Na měkké dovednosti klademe stejně velký důraz jako na odborná školení a certifikace. Nabídku připravujeme s ohledem na aktuální trendy i preference. Díky tomu se kolegové rozvíjejí v oblastech, které jsou pro ně relevantní a pomohou jim růst.

Mezi nejoblíbenější kurzy patří třeba:

Prezentační dovednosti
Kam s rukama, co říkat, kam se dívat, jak reagovat na otázku, na kterou neznáš odpověď. Prezentování není žádná hračka a vyžaduje spoustu tréninku. Tenhle kurz kolegům pomáhá, aby se při prezentacích cítili komfortně a dosáhli svých cílů.
Osobní vize
Poznat svou vizi a poslání vede k vnitřní radosti a uspokojení. Díky jasné vizi kolegové nebudou v životě tolik tápat, co je jejich údělem a co dělat dál. Pochopí, v čem hledat smysl života, co jim přináší radost a jaká práce je naplňuje. A pak už je jen krůček k tomu vydat se tou správnou cestou.
Stress management
Kolegové u nás už na pozici Senior konzultanta vedou vlastní tým, ale zároveň musí efektivně pracovat sami se sebou – to není jednoduchý úkol. Mít pod kontrolou projekty, znát své hranice, umět asertivně říci ne, rozpoznat, kdy vše zvládnou sami a kdy potřebují pomoct. O tom je kurz Stress managementu.
Social Styles
Každý z nás funguje v práci trochu jinak, společně ale míříme ke stejnému cíli – poskytovat našim klientům ty nejlepší služby a zároveň budovat co možná nejefektivnější vztahy na pracovišti. I proto využíváme model Social Styles, který vychází z behaviorální teorie a definuje čtyři typy sociálních stylů na základě osobních preferencí, potřeb a orientace v interakci s ostatními. Model nám pomáhá zlepšovat komunikaci v rámci týmů, zefektivňovat naše vztahy s klienty, a je také skvělým pomocníkem v poznání sebe sama v pracovním prostředí.
Zjisti víc