Studenti díky soutěži EY pomohou nastavit financování pacientských organizací

V naší soutěži #prolepsizivotpacientu, kde studenti navrhovali nový model financování pacientských organizací, zvítězil tým ve složení Jana Rence a Moniky Dvořáčkové z Brna. Gratulujeme! Už dnes víme, že se návrh skutečně propíše do praxe a máme z toho velkou radost. Přečti si, jak soutěž probíhala, jak se studenti poprali se složitým tématem a kde vítězný tým hledal inspiraci.

Koronakrize odstartovala velké změny

Loni v květnu nás v EY oslovila Pacientská rada, která v Česku zastupuje pacientské organizace. Její členové měli obavy, že se koronakrize dotkne zdrojů ve zdravotnictví a na financování aktivit organizací už nezbyde.

Spojili jsme proto síly, aby nehrozil zánik například:

„Pacientské organizace vedou z velké části ve volném čase dobrovolníci, rodiny pacientů či samotní pacienti, kteří si na provoz zajišťují většinou peníze mimo jiné z dotací, grantů, fondů a příspěvků od státu. V době pandemie hrozilo, že organizace o peníze přijdou, nebo se tyto finance sníží tak, že by byla ohrožena existence velké části pacientských organizací. I z tohoto důvodu se zástupci pacientských organizací rozhodli úplně přepracovat jejich model financování. Změna měla vést k tomu, aby organizace získaly udržitelný zdroj příjmů a zároveň více času na své klíčové aktivity,“ popisuje situaci na počátku spolupráce Honza Vaculík, Senior konzultant z EY.

Kromě dostatku peněz v pacientských organizacích od nového modelu pacientské organizace očekávaly:

  • jednoduchý způsob, jak o peníze požádat,
  • a spravedlivý klíč, jak peníze mezi organizace rozdělit.

„Během jara jsme spolu s pacientskými organizacemi vypracovali vyhodnocení, ve kterém jsme shrnuli nezastupitelnou roli pacientských organizací a s dalším postupem na modelu financování jsme se rozhodli oslovit studenty. Slibovali jsme si od toho nezaujatý pohled na věc a zapojení studentů do světa consultingu,“ doplňuje Honza.

Někomu to sice může znít jako klišé, ale náš závazek vytvářet lépe fungující svět bereme opravdu vážně. Je koneckonců součástí našeho motta – Building a better working world. Řekli jsme si: kdy jindy studentům ukázat naši misi v praxi a rovnou navíc konkrétním projektem pomoct tam, kde je to nejvíc potřeba – v neziskovém sektoru? Z informací od lékařů, odborníků a pacientů bylo totiž jasné, že pokud zdravotnictví strukturu pacientských organizací ztratí, ovlivní to:

  • zásadně kvalitu života pacientů a rodinných příslušníků, kteří se o ně starají,
  • ale i práci odborníků a zdravotníků, kteří se nedostanou k cenným zkušenostem a radám z každodenní péče o nemocné.

Studenti se inspirovali hlavně v Německu

V říjnu jsme zveřejnili zadání soutěže a těšili se na přihlášené týmy. Studenti měli v rámci soutěže:

  • Zjistit, jak to chodí v organizacích u nás a jak v zahraničí.
  • Definovat vlastní model financování pacientských organizací z veřejných zdrojů.
  • Rozhodnout, jak financovat jejich provoz a aktivity.
  • Vyhodnotit, jaký efekt to bude mít na pacientské organizace a jak se model dotkne veřejných financí.
  • A nakonec určit klíč a parametry, podle kterých se peníze rozdělí mezi jednotlivé organizace.

„Až na finální předání výhry soutěž probíhala online. Ale remote způsob měl i výhody. V soutěži se sešla různorodá skladba studentů. Například z IES Karlovy univerzity, VŠE, MUNI, nebo z University of Amsterdam,“ popisuje zájem studentů naše recruiterka Tereza Májková.

V prvním týdnu soutěže jsme odbourali prvotní obavy studentů z obsáhlého tématu, kdy měli prostor na dotazy. Další dva týdny vypracovávali vlastní návrhy financování, ze kterých porota vybrala 3 finalisty. Ve finále pak studenti prezentovali své návrhy před zástupci Pacientské rady a konzultanty z EY.

Studentům byli první týden soutěže k dispozici business konzultanti, experti na evropské dotace z EY a odborníci z Pacientské rady. „Podpora od EY nám na začátku velmi pomohla při porozumění fungování pacientských organizací. Otázek jsme měli s Honzou hodně a díky tomu nás odpovědi navedly hlouběji do problematiky a ušetřily nám spoustu práce. Navíc jsme se díky nim ujistili, že jdeme s řešením správným směrem,“ říká Monika Dvořáčková z vítězného týmu soutěže a studentka Ekonomicko-správní a Právnické fakulty MU.

Poslední dva listopadové týdny se studenti pustili do vlastních návrhů financování. „Práci na projektu jsme si rozdělili. Monika, jakožto budoucí výborná právnička mi předávala skvělá shrnutí daných legislativních oblastí, já se zaměřil na bussinesovou stránku modelu financování,“ vyzdvihuje práci kolegyně Jan Renc.

Při práci na modelech přitom čerpali inspiraci ze zahraničních pacientských rad – zejména z Německa, Francie a Kanady. „Zde nám také pomohl případ Českého červeného kříže, který si stejně problematickou a dlouhodobě neúnosnou situaci financování skrze dotace prošel také,“ objasňuje Monika Dvořáčková.

„Při tvorbě modelu jsme se zapotili při určení váhy jednotlivých parametrů. Po několika vylepšeních a opakovaném testování jsme dospěli k výsledku, se kterým jsme velmi spokojení. Zpětně toto tvrdé aplikování klíčových KPI a jasné vymezení způsobu přerozdělení financí hodnotím jako důvod, proč se naše prezentace mezi ostatními skvělými návrhy odlišila,“ říká Jan Renc.

Výherci

Nejlepší návrhy příjemně překvapily i odborníky z Rady

Finální návrhy byly velmi detailně propracované a vzhledem k širokému záběru celé problematiky porotu zaskočilo, do jakých detailů studenti v návrzích šli a jak své nápady posunuli od zaběhnutých procesů financování k výraznému zefektivnění. „Každý z návrhů nám přinesl náměty, které nás samotné nenapadly. Naše obava, že se lidé mimo prostředí pacientských organizací v problematice nezorientují, byla lichá. Studenti naopak uchopili zadání z originálních úhlů,“ podotýká předseda České společnosti AIDS pomoc Robert Hejzák.

„Věříme, že celý nápad svěřit model studentům splnil účel a že čas všech zapojených nevyšel nadarmo. Studenti se zapojí jak do otázky financování, tak i do legislativní problematiky spojené s vznikem zastřešující organizace. Po dotažení legislativy se do spolupráce s pacientskými organizacemi zapojí tým vítězů a využijí v praxi návrh finančního modelu. V této fázi dojde na zásadní otázky, jak peníze dostat do pacientských organizací, jaký bude rozdělovací klíč a jak v procesu pracovat se státem,“ objasňuje vývoj projektu Honza Vaculík.

Výherní tým si kromě skvělého pocitu z pomoci potřebným odnesl i šek na 30 tisíc korun a Monika Dvořáčková dokonce využije nabídku stáže v EY. „Při předání výhry v příjemné vánoční atmosféře jsme se s Monikou domluvily na dvouměsíční stáži. Už v únoru zahájíme spolupráci hned se dvěma týmy – Automotive a týmu Finance, který má přesah i do robotické automatizace procesů nebo síťových hospodářství,“ doplňuje Tereza Májková.

Zažij consulting v praxi a pomáhej u toho i ty. Loni jsme pořádali už druhý ročník soutěže Management Consulting Challenge a letos také něco chystáme. Sleduj náš Facebook a buď u toho!

Sandra Jirásková

Recruitment manager

Máš zájem o newsletter plný inspirace?