Koučing a mentoring

Koučink, mentoring, counseling. To vše nabízíme kolegům, kteří se chtějí rozvíjet nebo potřebují najít správný směr nejen v kariéře, ale třeba i v osobním životě.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Interní koučink
Koučink je vhodný pro všechny, kteří řeší témata jak v pracovním, tak v osobním životě. Kolegové mohou využít našich interních certifikovaných koučů, kteří pomocí správně zvolených otázek pomohou nasměrovat a najít správnou cestu.
Zjisti víc
Counseling
Každý má u nás hned od nástupu svého counselora. Je to zkušený kolega, který se stává osobním průvodcem na cestě s EY. Cílem counselingu je společně hledat kariérní směr a probrat možnosti pro uplatnění a rozvoj silných stránek. Counselor a counselee se pravidelně potkávají, a kromě každodenních starostí řeší, zda pomyslná kariérní cesta stále vede k vytyčeným profesním cílům.
Interní mentoring
Mentoring je určený pro kolegy, kteří se chtějí zlepšit v konkrétních dovednostech jako je třeba time management, nebo získat pohled zkušenějšího odborníka. Mentoring je o sdílení zkušeností a poznatků. Mentor pomáhá menteemu dosáhnout stanovených cílů pomocí realizovatelných kroků.
Program DělEY byznys jako holka
U nás mají (nejen) holky ve svém osobním i profesním rozvoji maximální podporu; ostatně i díky tomu nejsou ženy v EY ve vedoucích pozicích ničím výjimečným. Naší filozofií je vytvářet lepší svět, kde mají holky stejné možnosti a příležitosti jako kluci a ve kterém se navzájem podporují a obohacují. Proto jsme vytvořili mentoringový program od našich holek pro studentky. Díky tomu získávají naše kolegyně možnost stát se mentorkami, pracovat s potřebami druhých a posouvat sebe i ostatní.
Zjisti víc